Generalforsamling

Vibæk Mølle

Generalforsamling 2016

 

Ordinær generalforsamling i Vibæk Møllernes Støtteforening blev afholdt mandag den 6. februar 2017 kl. 19.30 i klubhuset ved Lydabild skole

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelse i henhold til §4
  6. Valg af bestyrelses suppleant
  7. Valg af revisor og revisorsupleant
  8. Fastsættelse af kontingent for 2018
  9. Eventuelt.

 

Støtteforeningen er vært ved en kop kaffe og kage.

 

Efter generalforsamlingen viser Jens Peter Kock videofilm og billeder fra møllen mm.

Referat fra generalforsamlingen