Fonden

Vibæk Mølle

Fonden Vibæk MølleFondens formål har siden stiftelsen i 1987 bl.a. været

- at erhverve og istandsætte de eksisterende, fredede bygninger

- at genetablere det samlede mølleanlæg i sin oprindelig form og omfang

- at åbne det samlede mølleanlæg for offentligheden som mølle- og landbrugsmuseum for derved at styrke interessen og forståelsen for møllesagen og vor fælles kulturarv

- at reetablere alle arealer, søer og vandløb omkring ejendommen til gavn og fristede for områdets dyreliv.

Således gennemført vil hele mølleanlægget været til glæde og gavn for såvel lokalbefolkningen som den besøgende turist.