Fondens bestyrelse

Vibæk Mølle

Fondens Bestyrelse

Den 11. marts 2019 blev der nedsat en ny bestyrelse for Fonden


Civilstyrelsen har godkendt at Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som udpeges således:


Den tidligere ejer, Nicolaj Madsen, 1 medlem.

Lysabild Sognehistoriske Forening, 1 medlem

Tandslet Lokalhistoriske Forening, 1 medlem

Vibæk Mølles Støtteforening, 2 medlemmer

Bestyrelsen pr. 11. marts 2019


Formand: Jens Peter Kock

Indsat af Vibæk møllernes Støtteforening


Bestyrelsesmedlem: Leif E. Kristiansen

Indsat af Lokalhistorisk Arkiv Tandslet sogn


Bestyrelsesmedlem: Poul Raaby Pedersen

Indsat af Lysabild Sognehistorisk Forening


Bestyrelsesmedlem: August Johannsen

Indsat af Vibæk Møllernes Støtteforening


Bestyrelsesmedlem: Nicolai Dall Madsen

Den tidligere ejer