Stuehuset

Vibæk Mølle

Stuehuset

 

Det velbevarede stuehus -


Stuehuset er i sit ydre meget intakt og i den oprindelige stand, som det blev opført i 1819 med aftægtsforlængelsen i 1834.


Stuehuset bebos endnu af møllergårdens tidligere ejer Nikolaj Madsen, der har boligret på stedet til sin død.

Derfor har man foreløbigt ikke villet påbegynde en indvendig renovering af husets indre, men har udelukkende koncentreret sig om den udvendige istandsættelse.


Således blev husets stråtag fornyet i 1992 ligesom facader blev repareret og kalket og vinduer renoveret og forsynet med forsatsvinduer. Også facadens fine fyldingsdøre blev sat i stand.


Men indvendig er så meget af det oprindelige bevaret,at en fuldstændig renovering og tilbageførelse vil være mulig.


Her kan man bl.a. genkende den gamle, traditionelle boligindretning med indgang gennem Frangulv hvorfra der er adgang til æ´ pissel og daule dørnsk med bl.a. alkover. Ved siden af æ´dørnsk ligger et kammer, der fortrinsvis anvendtes som vævekammer. Bag piselen og æ´ørnsk ligger spisekammer, Tukammer (baggang m. vandpumpe), køkken og pigekammer.


Husets østre ende var i 1834 forlænget og fagene her indrettet til aftægtslejlighed. I hvor stor udstrækning aftægtslejligheden også inddrog rum i det oprindelige hus vides ikke med sikkerhed.