Landskabet

Vibæk Mølle

Her er Vibæk Mølle


Når man kommer ad landevejen fra Sønderborg mod Skovby, passerer man godt 10 kilometer fremme en dyb dalsænkning.

Her løber Vibækken, det længste og mest vandrige vandløb på Sydals. Den har sit udspring ca. 8 kilometer nordligere og forsvinder ud i Hørup Hav ved det tidligere udskibningssted Taskland.


I Taskland Kro, nogle hundrede meter syd for vandmøllen, beværtedes dengang de mange mennesker, som kom ad søvejen i store pramme, der skulle lastes eller losses.

Varerne, heriblandt korn og mel, blev transporteret i hestetrukne vogne ad den smalle vej, som stadig eksisterer. Den fører lige forbi nedkørslen til Vibæk Mølle, hvis bygninger og store mølledam kan skimtes oppe fra vejen.