Fakta om Møllerne

Vibæk Mølle

Fakta om Møllerne


Opført 1756:

Vandmølle med overfaldshjul.

Møllebygning i bindingsværk på fundament af kampesten.

Taget er et helvalmet stråtag.

Møllen blev restaureret 1956-57 og igen i 1980'erne.

Mølledammen retableret 1993. Vandføring, stigbord og malekarm er bevaret.


Bygget som kornmølle og i drift indtil 1939.


Vibæk Mølle ligger ved Vibækken, som egentlig betyder "helligkilden", og er det længste vandløb på Als. Oprindelig lå møllen et par kilometer højere oppe ad bækken, men blev flyttet til den nuværende placering i 1756.


Man kan spore vandmøllen tilbage til 1500-tallet og målinger på træet i den nuværende mølle viser, at det er fældet ca. 1550.


De fleste møller på Als var ejet af hertugen af Augustenborg.

Træet til møllernes vedligeholdelse kom fra hans skove og Vibæk-mølleren fik ligesom de andre fæstemøllere udpeget træet, som de selv skulle fælde og tilhugge, mens møllens kunder var forpligtet til at køre træet hjem til møllen. Kunderne kunne ikke nægte at hjælpe mølleren, da der var mølletvang.


Efter Treårskrigen 1848-50 blev mølleprivilegiet ophævet i 1852 med virkning ti år senere. De fleste forpagtere købte herefter deres møller.


Vibæk Mølle har altid manglet vand om sommeren, og i 1832 blev der opført en vindmølle som hjælpemølle til vandmøllen. Den brændte i 1983 ned til fundamentet efter en påsat brand. Man så sig nu om efter en mølle der kunne passe til fundamentet og fandt Niløse Mølle på Sjælland. Med hjælp fra Mads Clausens Fond (Danfoss) lykkedes det at flytte møllekroppen fra Niløse til Als og nu står der igen en vindmølle ved Vibæk Vandmølle.


I ladebygningen findes både bageovn og maltkølle. I den genopførte stald er indrettet en udstilling af gamle landbrugsredskaber.


Møllen er flot vedligeholdt og er et fornemt eksempel på, hvordan en vandmølle med overfaldshjul (2,5 meter i diameter) så ud sidst i 1700-tallet.