Møllernes historie

Vibæk Mølle

Vibæk Møllernes historie


Vandmøllen blev opført i 1756 og vindmøllen blev opført i 1832  og de var i brug, indtil det i 1938 ikke længere var rentabelt at fortsætte driften.

Vibæk Mølle var fra starten en arvepagtsmølle i kongens eje. Dermed var mølleren og hans familie sikret arveret – forudsat at terminer og øvrige betingelser for drift og vedligeholdelse blev overholdt.

Under det tyske herredømme (1864 – 1920) overgik møllen til privat eje.


I 1987 blev mølleanlægget og dalstrøget overtaget af en fond, der har forestået en omfattende istandsættelse, således at såvel vandmøllen som møllegården i dag er smukt restaureret og giver et godt indtryk af, hvordan et mølleanlæg så ud i slutningen af 1700-tallet.

Den til tider meget begrænsede vandmængde i Vibækken gav ofte problemer for mølledriften og var årsagen til, at der i 1835 blev opført en vindmølle på bakketoppen. Vindmøllen brændte ned til grunden i 1983,Men vindmøllen fik en sørgelig skæbne, i 1983 nedbrændte vindmøllen efter en påsat brand. Kun fundamentet, der er opført i kampesten, blev ikke flammernes bytte

Men fordi fordi anlæget i det hele taget var enestående i sin art - der er bevaret så få sammenhørende vand- og vindmøller her i landet - satte Vibæk Møllefond meget ind på at få fat i en anden mølle der kunne passe til fundamentet.

I 1995 lykkedes det at opspore Niløse Mølle i nærheden af Dianalund på Sjælland, og med hjælp fra Mads Clausens fond, blev hele Niløse Mølle taget ned stykke for stykke og den 30. april 1996 stod dens krop på Vibæk Vindmølles fundament, men den manglede både hat og vingerog med støtte fra forskellige fonde og støtteforeningen blev der indsamlet midler nok til møllehatten og i 2008 fik Vibæk Mølle så sin hat.

Nu står der igen en vindmølle ved Vibæk Vandmølle

Anlægget Vibæk Vandmølle rummer som den eneste på Als en bageovnsskorsten med maltkølle.

Den spirende byg - malten - blev tørret i maltkøllen og anvendt til ølbrygning.


I sommermånederne er der adgang til mølleanlæget i åbningstiden, og året rundt kan der arrangeres rundvisninger efter nærmere aftale

Hver sommer arrangeres der aktivitetsdage, hvor såvel den store ovn som vandmøllen (hvis der er tilstrækkeligt vand) er i brug.

Ud over entreindtægter på aktivitetsdagene samt betaling ved rundvisning for grupper er der mange, der yder et frivilligt bidrag til fonden , når de besøger mølleanlæget.

På aktivitetsdagene kan der købes mad- og drikkevarer, og området er desuden velegnet til , at gæster kan nyde deres medbragte mad.