Udhuset

Vibæk Mølle

UdhusetUdhuset er restaureret af flere omgange


Ved Fonden Vibæk Mølles overtagelse af møllergården i 1989 fik man mulighed for ved hjælp af kommunale beskæftigelsesmidler og støtte fra bl.a. Kulturstyrelsen - at påbegynde restaureringen.


Det meste af husets oprindelige indretning og skillevægge var blevet fjernet.

I tidernes morgen havde udhuset dog indeholdt væsentlige elementer på gården.


Her havde foruden vognport og svinesti været både

bageovn og maltkølle.


Godt hjulpet på vej af Nikolaj Madsen, som havde kendt til husets indretning og funktioner, mens de endnu var i brug - kunne hele bygningen reetableres i sin oprindelige form med alle funktioner.


Ikke mindst bageovnen er igen kommet til ære og værdighed og benyttes flittigt.

Tørring af den spirende byg - malten - til ølbrygning i en gulv-maltkølle er også blevet mulig.

Begge funktioner har de nær tilknytning til såvel mølleriet som gårdens daglige drift.


Ved husets vestre gavl havde ligget så væsentlige elementer som lokum og sandhus. Disse blev også genopført. Især sandhuset har sin egen helt specielle funktion. Heri opbevaredes tørt, fint strandsand, som blev brugt til at strø på gulvene i huset for et renholde disse. Sandhuse er i særlig grad kendt på Als og Ærø.


Den tidligere svinesti er ved restaureringen blevet ombygget således, at den nu rummer mulighed for café, udstilling og mindre mødeaktivitet.


I 2011 blev udhusets gamle stråtag fornyet.