Støtteforeningen

Vibæk Mølle

Vibæk Møllernes Støtteforening


Vibæk Møllernes Støtteforening blev stiftet i 1999 med det formål at yde økonomisk støtte og støtte af anden art til Fonden Vibæk Mølle, at være med til at værne om de gamle bygninger med vind- og vandmølle, som er et af sidste steder i Danmark hvor der både er en vind - og vandmølle.

Mange frivillige hjælpere, er medvirkende til at vi kan holde 4 arrangementer om året dvs.juni – juli – august og november, her er der forskellige udstillinger og arbejdende stande både i vind- og vandmøllen, i bageriet bages der brød i møllens gamle stenovn.

En dag om ugen året igennem er der en flok hjælpere der er på møllen for at renovere og vedligeholde bygningerne samt området.

De frivillige hjælpere i støtteforeningen, er med til at holder hjulene i gang ved Vibæk Møllerne. Støtteforeningens midler går til vedligehold og nyistandsættelse på mølleanlægget og tilhørende bygninger, entreindtægterne og salget ved aktivitetsdagene samt støtte fra medlemmer går således ubeskåret til Fonden Vibæk Mølle.


Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 mand.