Stalden

Vibæk Mølle

Stalden


Stalden blev genopbygget i 1993


På grundlag af gamle foto og Nikolaj Madsens egen viden om - som den sidste ejer og beboer gennem hele sit liv - hvordan stalden var bygget og indrettet blev der i 1993 udført en kopi af den gamle stald.


Det var vigtigt for Fonden Vibæk Mølle at få denne bygning tilbage, da den er et vigtigt element i hele gårdbilledet. Ikke bare som et fysisk element, men også af funktion, da den indeholder gårdens uundværlige stald, hestestald med foderlo, huglade og karlekammer.


Til stalden, der blev udelukkende anvendt gammelt bindingsværkstømmer og mursten.

Arbejdet blev udført som beskæftigelsesprojekt .


Gamle fotos samt Nikolaj Madsens erindringer og beskrivelse af staldens indretning har været til stor gavn for rekonstruktionen og genopførelsen.

Det har været  interessant for de deltagende - erfarne såvel som uerfarne - at være med til at bygge en ”rigtig” bindingsværksbygning op fra bunden med alt hvad dette måtte medføre af forskelligartede og utraditionelle opgaver - f.eks. Opsætning af skævt tømmer på et fundament af kampesten...