Vindmøllen

Vibæk Mølle

Vindmøllen


Som nævnt, klagede mølleren i Vibæk Vandmølle allerede i 1715 over vandmangel om sommeren, og da vandforsyningen var så problematisk, blev der her som så mange andre steder i Danmark opstillet en vindmølle til hjælp for vandmøllen.


Det skete imidlertid først i 1835. Den direkte årsag til opførelsen af vindmøllen var problemer med de bagvedliggende lodsejere i Lebøl og Tandslet-Holballe.


Selv om Vibæk Vandmølle kun var en græsmølle, hvor lodsejerne havde græsningsret i mølledammen, som ikke var opstemt en stor del af sommeren, følte de sig generet af opstemningen og købte i 1834 retten til den fjernestliggende mølledam af Vibæk-mølleren.


Det følgende år byggede han så vindmøllen, og der var da ikke længere brug for to mølledamme.

Vindmøllen var en hollandsk vindmølle. Den var stråtækt og havde jordomgang, var svanskrøjet og havde kludesejl.

Indtil 1983 stod den øst for vandmøllegården oppe på bakken ved vejen, der fører ned til vandet, og den blev drevet sammen med vandmøllen, så længe begge var i funktion.